Je bent hier:

Ghering pmc biedt u Zicht op Zaken.

Ghering doet dit op diverse manieren.

Ghering pmc biedt u zicht op zaken. Ghering doet dit op diverse manieren.
Ghering biedt een (tijdelijke) aanvulling op uw managementteam om beeldvorming om te zetten in een gedocumenteerd concept. Afhankelijk van de vraagstelling kan dit resulteren in het realiseren van een pilot, een prototype specificatie of realisatie van processen, een applicatie, een product of een combinatie hiervan. De cases op deze website geven een beeld hoe dit concreet is toegepast in diverse branches voor verschillende vraagstellingen van organisaties.

Zo helpt Ghering bijvoorbeeld klanten om de processen en het gebruik van applicaties beter op elkaar af te stemmen. Organisaties proberen vaak bestaande processen te verwerken in nieuwe systemen. Door de inzet van Ghering werken klanten uiteindelijk efficiënter door juist gebruik te maken van de beschikbare functionaliteit van een applicatie passend bij hun originele uitgangspunten. Een cruciaal aandachtspunt hierbij is het werkelijk leven vanuit het gezichtspunt van de klanten met als voorwaarde een zo efficiënt mogelijke werkwijze. Ghering helpt organisaties hiermee klantgerichter te werken door de klant centraal te stellen en daarbij de juiste toegevoegde waarde voor hun klanten en meer opbrengst voor de organisatie te genereren.

Ghering pakt dit als interim partner aan voor organisaties. Het aansluiten van de dagelijkse operatie op de strategische doelstellingen is van cruciaal belang. Door afstemming van zowel werkprocessen als automatisering sluit de uiteindelijk beschikbare informatie aan bij de besturingsbehoefte van het management.

Visie

Ghering heeft bijvoorbeeld de volgende visie op hoe zicht op zaken gegenereerd kan worden:

Het is noodzakelijk om een verkoopapparaat effectief in te zetten om optimaal te opereren. Het meten van die effectiviteit is van levensbelang voor de organisatie. Meten is weten en vervolgens moeten de feiten juist geïnterpreteerd worden.

Denk hierbij aan het inzicht in:

 • Welke campagnes of acties leveren het meeste effect op?
 • Welke klanten de beste klanten zijn?
 • Van welke klanten kan absoluut afscheid genomen worden?
 • Hoe moet de levenscyclus van zowel klant als product of dienst worden onderhouden?
 • Welke zaken kunnen efficiënter georganiseerd of geautomatiseerd worden?
 • Hoe cluster ik vragen of klachten van klanten om mijn dienstverlening te verbeteren?

Verbeteren?
Marketing- en verkoopactiviteiten moeten continu worden afgestemd op de mogelijkheden in de markt en het winstvermogen van nieuwe en bestaande klanten. Hiervoor is de juiste management informatie onmisbaar, Ghering ondersteunt u hierin.

Wat Ghering voor u kan betekenen?

 • Afstemming van missie en visie binnen uw bedrijf of uw management team.
 • Acceleratie en motivatie van concept visie.
 • Afstemmen of optimaliseren van bedrijfs- en communicatieprocessen.
 • Het analyseren van het klantenbestand.
 • Het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van uw organisatie voor de diverse klanten.
 • Automatisering waar mogelijk of gewenst.
 • Meetbaarheid van de activiteit van uw operatie.
 • Inzichtelijk maken van individuele en bedrijfsprestaties.
 • Het begeleiden van een automatiseringsproject als project manager of business consultant.